Hoofdbestuur vv Alverna

Het huidige bestuur van onze voetbaltak bestaat uit de volgende personen, te weten;

  • Dave Spithoven (Voorzitter)
  • Henny Remmers (Penningmeester/secretaris)
  • Arno Jansen (Lid)
  • Gert-Jan Nicolasen (Lid)

De komende tijd zal de precieze rol- en taakverdeling van de bestuursleden verder worden uitgewerkt en bekend gemaakt (indien daar aanleiding toe is).