Hoofdbestuur vv Alverna

Het huidige bestuur van onze voetbaltak bestaat uit de volgende personen, te weten;

  • Vacant (Voorzitter)
  • Henny Remmers (Penningmeester/secretaris)
  • Gertjan Nicolasen (lid)
  • Roy Timmermans (lid)
  • Ken van Egdom (Lid)

De komende tijd zal de rol- en taakverdeling van de bestuursleden verder worden uitgewerkt en bekend gemaakt (indien daar aanleiding toe is).

Algemeen E mail adres spcl.alverna@kpnmail.nl

 

Laatste update: 25 -dec-2022