Overschrijven, aan/afmelden?

Beste speler/speelster/leden,
Wil jij overschrijven naar een andere club of wil je overschrijven naar onze vereniging?
Voor het seizoen 2020-2021 gaan alle overschrijvingen bij de KNVB digitaal.
Let op: Overschrijving door de ’nieuwe vereniging’ kan uiterlijk t/m 15 juni’20.

Formulier leden aan/afmelden, overschrijven?
Lees en/of download het complete formulier: Klik hier

Voor een adreswijziging kun je volstaan met een email-tje naar ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Paul Beelen,
De Geer 11-14
6605 HS Wijchen
024-6450390, 06-29356086
Ledenadministratie vv Alverna.

Email: paul.beelen@xmsnet.nl