Kantine informatie

Welkom op de informatiepagina van onze kantine, waar je het e.e.a. kunt vinden over zaken die je moet weten (zoals huishoudelijke regels) en zaken die nuttig zijn of gewoon leuk zijn om te weten.

Beheerster / gastvrouw:
De Alverna kantine wordt beheerd door Elle de Bruijn

Telefoonnummer:
De kantine is te bereiken via nummer: 024-6413010

Openingstijden kantine in vakantieperiode:
Tijdens de zomervakantie, periode  Jul t/m  Aug gelden beperkte openingstijden.

Vanaf medio half Augustus gelden weer de normale openingstijden

Reguliere openingstijden kantine:
Kantine is op de reguliere tijden geopend.
– Maandag t/m Donderdag : vanaf 17:45 uur.
– Vrijdag : Gesloten.
– Zaterdag en Zondag : vanaf 08:00 uur.

Uiteraard dit alles met inachtneming van de (gewijzigde) Corona-maatregelen.

Uitzonderingen:Tijdens de winterperiode en zomerstop gelden afwijkende openingstijden! In die gevallen zullen de betreffende tijden hier worden vermeld.

Enkele belangrijke huishoudelijke regels:

  • Het is verboden glaswerk mee naar buiten te nemen tijdens alle thuiswedstrijden.
  • Buiten het clubgebouw en terras mag sowieso geen alcohol gedronken worden.
  • Roken mag alleen buiten het clubgebouw.
  • Aan jeugd onder de 18 jaar wordt geen alcohol verkocht.
  • Afval graag alleen in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • Personen die agressie en normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende kantinebeheerder of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

De Knvb kan boetes opleggen indien ordemaatregelen niet worden nagekomen. Dat kan varieren van een geldboete aan de club tot puntenaftrek bij het 1e elftal.

Meer over over gebruik glaswerk en nuttigen alcohol: Klik hier

Aanwezigheid leidinggevenden:
Op de momenten dat in het clubhuis alcoholhoudende drank wordt geschonken, dient er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig te zijn die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne, ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

Schenktijden:
Sportclubs, dorpshuizen en wijkverenigingen mogen tussen 10.00 en 01.00 uur alcohol schenken. Wanneer de tap op zaterdagmiddag open gaat, bepalen de sportverenigingen zelf in een convenant. Dat heeft de gemeenteraad van Wijchen tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 december’13 besloten.

Voor vv Alverna geldt:
Op zaterdag wordt er, ook als er geen jeugd aanwezig is, vanaf 15.00 uur alcohol geschonken. Voor de overige dagen geldt dat de huidige schenktijden gehandhaafd blijven. Zie de huisregels van vv Alverna: Klik hier

Extra training personeelsleden:
[easingslider id=”27459″]