Omni-bestuur SC Alverna

De Omnivereniging ‘Sportclub Alverna’ bestaat uit de afdelingen voetbal, darts en biljart.
De samenstelling van het SC Alverna bestuur ziet er als volgt uit:

  • Vacant (Voorzitter)
  • Henny Remmers  (Penningm/secretaris)
  • Roy Timmermans (Lid)
  • Gert-Jan Nicolasen (Lid Biljart/)
  • Berry Holland (lid Darts)
  • Ken van Egdom (lid)

 

Geïnteresseerden in een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden via bijstaand e-mail adres

Algemeen E mail adres spcl.alverna@kpnmail.nl

Belangrijk kenmerk:
Er is bewust gekozen voor overlap in de verschillende besturen, waarbij alle afzonderlijke afdelingen (voetbal, darts, biljart) zelfstandig opereren en hun eigen bestuursfuncties met sportieve en financiële doelen behouden, als ook hun eigen boekhouding voeren.
Bijv: de voetbalafdeling blijft “vv Alverna” heten met een eigen afdelingsbestuur.

 

Laatste update: 25 dec 2022