Omni Visie en Missie

Visie en Missie Omnivereniging SC Alverna
Lokaal betrokken dorpsclub, regionaal ambitieuze sportvereniging

Vooraf
Het doel van de Omnivereniging SC Alverna.

 • De Omnivereniging stelt zich ten doel het bevorderen van sport in het algemeen en voetbal, darts, biljart in het bijzonder.
 • De Omnivereniging tracht dit doel te bereiken door voor elke te beoefenen tak van sport de gemeenschappelijke belangen te behartigen en eigendommen van de Omnivereniging te beheren.
 • De Omnivereniging verzorgt het onderhoud van het sportcomplex en clubgebouw plus de exploitatie en bezetting van de kantine.
 • Tevens verzorgt de Omnivereniging de organisatie van de nieuwjaarsreceptie, algemene ledenvergadering, gezamenlijke feestavonden en nevenactiviteiten voor de leden van de afdelingen.

Visie
Onze Visie over wat sport en in het bijzonder SC Alverna voor een rol speelt in onze omgeving.

 • Als Omnivereniging voelen wij ons verwant met waar het in essentie in de sport om gaat. Plezier, competitie, uitdagingen en uiteraard Fair Play, met respect voor elkaar.
 • Via de sporten voetbal, darts en biljart kunnen de leden van SC Alverna zichzelf sportief uitdagen en ontspannen.
 • Bij al deze sporttakken zijn gedrag en omgangsvormen naar medespelers, tegenstanders en arbitrale leiding van essentieel belang.
 • Bovendien biedt SC Alverna een uitgelezen mogelijkheid om een steentje bij te dragen aan een beter Alverna.

Missie
SC Alverna heeft een kader vastgesteld van waaruit de vereniging opereert.

 • De leden vormen het bestaansrecht van SC Alverna. Het bestuur zal zich blijvend inspannen om haar leden van dienst te zijn om daarmee zo veel mogelijk te voldoen aan hun wensen, aspiraties en verwachtingen.
 • SC Alverna biedt haar leden de mogelijkheid om te spelen en te trainen op een fraai en goed onderhouden sportcomplex met uitstekende faciliteiten.
 • Wij willen een vereniging zijn (en blijven) waar sport op prestatief- en recreatief niveau bedreven kan worden en waar de leden graag komen. Gedrag en omgangsvormen die dat ondersteunen zijn daarbij van essentieel belang.

Kernwaarden
De volgende kernwaarden geven aan welke zaken wij als sportvereniging belangrijk vinden.

 • Veiligheid, gastvrijheid en gezelligheid staan hoog in ons vaandel.
 • Vrijheid in keuze van sportbeoefening (prestatief/recreatief).
 • Er moet plaats zijn voor zowel actieve leden als niet actieve (steunende) leden.
 • Wij streven naar gelijkheid en kunnen zijn wie je bent.
 • Respect voor elkaar en voor de sport met zijn regels.
 • Fair Play is essentieel, zowel binnen en buiten de lijnen.
 • Een club waar je je thuis voelt en waar je trots op kunt zijn.
 • Vrijwilligerswerk is onontbeerlijk voor nu en voor onze toekomst.
 • SC Alverna als dorpsclub speelt een voorname rol in ons (verenigings)leven.

Bestuur
Het Omni-bestuur richt zich met name op;

 • Het bieden van algemene- en afdelings gerichte ondersteuning aan de gehele organisatie.
 • Het versterken en uitbouwen van de positie van SC Alverna als “dorpsclub” en dienstverlener in de sport sector.
 • Het leveren en verder ontwikkelen van een optimale service aan haar leden, supporters, sponsors, vrijwilligers en bezoekers van ons sportcomplex, met ruimte voor toekomstige vernieuwing.
 • Het bieden van een omgeving die “samenwerking, plezier en prestatie” mogelijk maakt en een situatie waarborgen, waarbij zowel de prestatief- als recreatief ingestelde leden aan hun trekken komen.
 • Het bieden van een veilige omgeving met respect voor de normen en waarden van de club, sporters en betrokkenen.
 • Het stimuleren van haar leden om zichzelf te ontwikkelen en daarmee invulling te geven aan zowel de doelstellingen van de vereniging, afdeling als ook persoonlijke aspiraties.

Voor de bestuurssamenstelling: Klik hier

Gepubliceerd: Augustus 2019
Bestuur SC Alverna