Contributie

Contributiereglement v.v. Alverna seizoen 2020-2021

Beste ouder of speler/speelster,

Hieronder leest u de contributiebedragen voor het komend voetbalseizoen alsmede de bepalingen die hieraan verbonden zijn. Als Alverna vinden wij het belangrijk dat eenieder, jong en oud, in staat moet zijn om lekker te kunnen sporten en hier is dan ook geprobeerd om in het reglement rekening mee te houden.

Contributie seizoen 2020-2021
(bepaling vindt plaats op basis van geboortejaar m.u.v.*)

Categorie Geboortejaar Contributie
Pupillen 2014-2009 € 125,-
Junioren categorie 1 2008–2007 € 140,-
Junioren categorie 2 2006-2002 € 163,-
Senioren* 2001 – ……. € 215,-
Zaal rekreatief (jaarlijks te bepalen in overleg met bestuur) 
45+ elftal (jaarlijks te bepalen in overleg met bestuur) 
Steunend lid
(niet speelgerechtigd)
€ 40,-

In deze contributie is naast het lidmaatschap voor v.v. Alverna ook de afdracht die wij jaarlijks aan de gemeente dienen te betalen voor het recht op sportbeoefening evenals de afdracht aan de KNVB per spelend lid verwerkt. Er komen dus géén extra kosten bij.

(De contributiebijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de ledenvergadering)

*wanneer men als dispensatie bij JO19 en dus nog in onze jeugd speelt wordt niet het seniorenbedrag voor de te betalen contributie berekend maar betaald men het bijbehorende bedrag voor JO19.

Voor speciale gemeentelijke sportvoorzieningen: Klik hier 
(Gezinnen met een inkomen tussen de 110 en 120% van het bijstandsniveau kunnen zich direct bij de stichting aanmelden. In sommige gevallen kan de stichting een bijdrage leveren)

Contributiebepalingen

Wanneer men zich later in het seizoen aanmeldt gelden de volgende bedragen;

Aangemeld vóór 1 oktober: volledige contributie
Aangemeld tussen 1 oktober & 1 december: 75% van de contributie
Aangemeld tussen 1 december & 1 maart: 50% van de contributie
Aangemeld tussen 1 maart & 1 mei: 25% van de contributie

(let wel! Het gaat hier om het % van de contributie exclusief het af te dragen bedrag aan KNVB/gemeente. Deze dient altijd betaald te worden.

Wanneer een speler gedurende het seizoen zijn lidmaatschap opzegt betaald hij/zij de volledige contributie. Een eventueel verzoek op uitzondering dient aan de penningmeester kenbaar gemaakt te worden waar na deze in behandeling wordt genomen. Zaken waar dan aan gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld medische omstandigheden, ernstig blessureleed of verhuizing. VV Alverna behoudt zich wel altijd het recht voor ingekomen verzoeken af te wijzen.

Mocht een aangemelde speler voor aanvang van de beker/competitie besluiten toch niet te gaan voetballen dan dient in ieder geval het af te dragen bedrag aan KNVB en gemeente te worden betaald.

Wanneer een speler gedurende het seizoen tussentijds overschrijft naar een andere vereniging betaald hij/zij de volledige contributie voordat deze overschrijving door v.v. Alverna wordt goedgekeurd. Ook eventuele openstaande boetes dan wel andere financiële verplichtingen dienen eerst aan de club te worden voldaan voordat een eventuele blokkade wordt opgeheven.

Wanneer een speler op voorhand van het seizoen weet dat hij/zij niet het volledige seizoen kan deelnemen wegens speciale omstandigheden (werk, langere tijd afwezig, etc.) kan er een verzoek gedaan worden voor een andere vaststelling van contributie. Dit verzoek dient voorafgaand aan het seizoen kenbaar gemaakt te worden aan de penningmeester waarnaar hier een besluit over wordt genomen. VV Alverna behoudt zich wel altijd het recht voor ingenomen verzoeken af te wijzen.

Leden die als vrijwilliger verbonden zijn aan de club krijgen 50% korting op de te betalen contributie exclusief het af te dragen deel aan de KNVB en gemeente. Indien hier sprake van is dient dit voorafgaand aan het seizoen kenbaar gemaakt te worden aan de penningmeester. Wanneer men gedurende het seizoen stopt met deze vrijwilligerstaken dient alsnog het volledige contributiebedrag betaald te worden. Vrijwilliger in deze zin van het woord is wanneer men een elftal traint dan wel vast begeleid gedurende het gehele seizoen.

In eventuele zaken waarin dit reglement niet voorziet behoudt VV Alverna zich het recht voor te besluiten.

Tot slot

Voor eventuele vragen kunt u altijd contact zoeken met onze penningmeester te weten:
Henny Remmers,
Penningmeester vv Alverna
Mobiel: 06-18051602
Email: spcl.alverna@kpnmail.nl