Fair Play beleid SC Alverna

SC Alverna heeft zich net als alle overige voetbalclubs in deze regio verenigd binnen het zogeheten Overleg Orgaan Maas en Waal (OOMW). Periodiek (2 maal per jaar) schrijft het bestuur van het OOMW een vergadering uit waarin tal van zaken besproken en waarvan de uitkomsten mee worden genomen in de gehouden regiovergaderingen van de KNVB.

Een belangrijk onderdeel/initiatief van de clubs binnen het OOMW is het opstellen van het ‘Convenant Fair-Play’. Dit convenant dat in April 2008 is opgesteld heeft als doelstelling dat voetbalverenigingen in de regio Maas en Waal samenwerken om respectvol en sportief gedrag dat niet thuis hoort op en rond de voetbalvelden te voorkomen en te bestrijden. De deelnemende verenigingen willen het plezier in het voetbal behouden en waar sprake is van een negatieve beeldvorming deze ombuigen naar een positief imago door het benadrukken en stimuleren van gewenst en positief gedrag. Naast alle verenigingen binnen het OOMW hebben inmiddels ook de meeste clubs uit Nijmegen en Arnhem zich verbonden aan dit Convenant Fair-Play, wat op 04 september 2010 is gebeurd.

In het convenant zijn gezamenlijk opgestelde gedragsregels/gedragscodes opgenomen. De regels gelden voor sporters, ouders/verzorgers, (jeugd)trainers en leiders, bestuurders, scheidsrechters/wedstrijdleiders en toeschouwers. Verder staat in het convenant beschreven hoe incidenten/overtredingen van gedragsregels gemeld kunnen (moeten) worden.
Binnen het OOMW hebben de voetbalverenigingen ook afgesproken dat Fair-Play een vast agendapunt zal zijn op de periodieke bestuursvergaderingen van zowel het OOMW alsmede ook de bestuursvergaderingen van de individuele clubs. Aanvullend hierop is besloten dat de voorzitters van de clubs Fair-Play in hun portefeuille hebben.

Het Fair-Play convenant is te raadplegen;

  • via de volgende link: Klik hier
  • via de eigen website van de betreffende clubs.
  • middels een hardcopy die op de club aanwezig is.

Een van de speerpunten van het convenant is dat naast dit elke club ook een intern sportiviteitsconvenant opstelt, ook wel Fair-Play genoemd. Regelmatig zal binnen de verenigingen in woord en geschrift aandacht besteed worden aan sportiviteit door wederzijdse communicatie tussen bestuur, overig kader en alle andere direct en indirect betrokkenen. Dit kan tijdens geregeld overleg met technische staf en begeleiding, in de Algemene Leden Vergaderingen, op de website, in het clubblad, de nieuwsflits, etc.

Het Fair-Play beleid van de SC Alverna is opgesteld en gebaseerd op basis van dit convenant en geldt voor eenieder binnen de club. Voor verder vragen is de voorzitter via de bekende kanalen bereikbaar voor commentaar,

Met vriendelijke groet,
Bestuur SC Alverna


Clubs die het convenant hebben ondertekend: