Over deze site

Doel van deze site:
Deze site heeft het tot doel de leden van v.v. Alverna en geinteresseerden informatie te verschaffen over onze voetbalvereniging. Dit van historische gebeurtenissen tot en met de verrichtingen vandaag de dag.

Anderzijds kan de site gebruikt worden als een soort spoorboekje voor de mensen die werkzaam dan wel betrokken zijn binnen de diverse onderdelen van onze vereniging. Ook willen we dat deze mensen snel beschikbare informatie kunnen raadplegen of worden verwezen naar bronnen waar men gewenste informatie kan inwinnen of opvragen.

Indeling van de site:
We proberen een zo duidelijk en overzichtelijk mogelijke site-indeling te hanteren die het voor de gebruikers makkelijk maakt om snel bij de gewenste onderwerpen te geraken. Sommige pagina’s binnen deze site zijn afgeschermd en bestemd voor bestuur -of commissie-leden en bevat informatie die niet interessant is of niet bestemd is voor de overige mensen (denk aan aktielijsten, schema’s, werkdocumenten, ed.).

Beschikbare documentatie:
Alle beschikbare documentatie en informatie wordt periodiek gescreend en waar van belang ge-update. Wij streven er naar om alles zoveel mogelijk up-to-date te houden. Het kan natuurlijk altijd zijn dat -in deze tijd met veel veranderingen- wat over het hoofd wordt gezien. In zo’n geval vragen wij je om dat aan ons door te geven. Liefst via een mailtje naar het volgende e-mail-account: alverna@planet.nl
Let op: Alle beschikbare documenten binnen deze site zijn werkdocumenten. Dit houdt in dat het niet altijd de laatste versies zijn of nog in een stadium van ontwikkeling zijn.

Gastenboek en reageren op items:
Het website team heeft besloten geen gastenboek te plaatsen op de site. De belangrijkste reden zijn; de bewerkelijkheid ervan vanwege oneigenlijk gebruik, de spam activiteiten, etc. Om dezelfde redenen is er voor gekozen om de kommentaar-optie niet te activeren.

Email adressen:
De nu volgende email-adressen kunnen gebruikt worden door bezoekers om eventuele vragen te stellen, tips door te mailen en dergelijke. Let wel; deze email-accounts worden met regelmaat, maar niet dagelijks gecheckt.

spcl.alverna@kpnmail.nl voor algemene zaken v.v. Alverna
spcl.alverna@kpnmail.nl specifiek voor de jeugdafdeling

Onderhoud van de site:
Periodiek vindt er onderhoud plaats en nieuwe items of aanpassingen zullen zo snel mogelijk verwerkt worden. Bovendien is de site-inhoud een vast onderdeel op de agenda van bestuur/commissie-vergaderingen die op regelmatige basis plaatsvinden. Dit moet er tevens toe bijdragen dat er continue focus is en blijft op de inhoud en onderhoud van de site.

Verbeteringen:
Uiteraard staan wij altijd open voor opbouwende kritiek of suggesties om de site te verbeteren. Als jij daartoe een steentje wilt bijdragen, stuur dan even een e-mailtje naar alverna@planet.nl of breng het op in een van de vergaderingen/bijeenkomsten.

De Webredactie