Organisatie – Jeugdcommissie


Theo van Woezik
Voorzitter jeugdcommissie
Representatieve zaken
Bewaken en evaluatie plannen/acties
Contacten media
Planning vergaderingen/overleg
thlvanwoezik@online.nl
06-53766234

Cor de Bruijn
Alg. support (vice voorz.)  
Contacten Knvb
Wedstrijdzaken
Onderhoud en inhoud website
Ledenwerving

cor.de.bruijn01@kpnmail.nl
06-13233076
Paul Beelen
Secretaris/penningmeester  
Contact met hoofdbestuur
Verslaglegging vergaderingen/overleg
Financiele zaken (iom hoofdbestuur)
Ledenwerving
paul.beelen@xmsnet.nl
06-29356086
Theo Teeuwsen
Supervisie wedstrijden  
1e aanspreekpunt op wedstrijddagen
Ontvangst/begeleiding jeugdleiders
Afwikkeling wedstrijdformulieren
Verzorging in de rust
Verslag onregelmatigheden

theo.dini@planet.nl
06-21181664
Peter de Wildt
Coordinator  
Scheidsrechters
coordinator
peter.dewildt@kpnmail.nl
Gert-Jan Nicolasen
Materiaalbeheer  
Faciliteiten en materiaalbeheer
Registratie
Inkoop en beheer sportkledij
Sleutelplan plus beheer
gjnicolasen@xmsnet.nl

Opm: Bovenstaand zijn de belangrijkste taken voor de verschillende functies binnen de Jeugdcommissie. Bij een aantal taken werken zij nauw samen met de overige commissies en besturen.